Isuzu 3YB1 świece żarowe

W naszej ofercie znajdziesz wszystkie wersje świec żarowych do silnika Isuzu 3YB1. Świece do Isuzu 3YB1 mamy na miejscu, wysyłka jeszcze tego samego dnia.

Oprócz samych świec żarowych do Isuzu 3YB1 oferujemy również wszystkie rodzaje przekaźników do świec żarowych oraz innych elementów.

Świece żarowe do silnika Isuzu 3YB1 można zakupić u nas zarówno na sztuki, jak i w kompletach na cały silnik.

Zanieczyszczenia paliwa są to substancje stałe lub ciekłe zawarte w paliwie i pogarszające jego właściwości eksploatacyjne. Zanieczyszczenia mechaniczne jest to zawarta w paliwie faza stała, drobnodyspersyjna, zatrzymywana w czasie filtracji na sączku membranowym o porowatości 0,8 µm. Zanieczyszczenia mogą dostawać się do paliwa z zewnątrz lub tworzyć się w paliwie, w wyniku jego przemian fizyko-chemicznych.

Do zanieczyszczeń wewnętrznych (własnych) paliwa należą:

-substancje asfaltowo-żywiczne będące produktami utleniania i polimeryzacji reaktywnych składników paliwa, takich jak: węglowodory nienasycone, związki siarkowe, azotowe i tlenowe;

-siarka i związki siarki, których nie usunięto w procesie produkcji paliwa.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.