Isuzu 3YB1 rozrusznik silnika

Rozruszniki do silników Isuzu 3YB1. Rozruszniki nowe oraz regenerowane, a także używane.

Oferujemy wszystkie wersje rozruszników do silników Isuzu 3YB1. Podaj pełne dane odczytane z rozrusznika lub pełne dane silnika wraz z numerem seryjnym silnika Isuzu 3YB1.

Do wad kolmatomierza równoległego w porównaniu z szeregowym należą:

-trudności z dokładnym pomiarem natężenia przepływu każdej szczeliny,

-duży błąd pomiaru, gdyż do każdej szczeliny o małym wymiarze dopływają cząstki o wymiarze d > y.

Kolmatomierze umożliwiają ciągły pomiar ilości i wymiarów cząstek w cieczy oraz przekazanie informacji do maszyny liczącej.

Podstawowym warunkiem skutecznego zastosowania metody sedymentacji w cieczy do oznaczania składu granulometrycznego jest, aby układ na początku sedymentacji był w stanie równomiernego rozdziału poszczególnych cząstek w przestrzeni sedymentacyjnej. Jest to konieczne, aby podczas sedymentacji nie zachodziło wzajemne oddziaływanie cząstek prowadzące do koagulacji.

W naszej ofercie posiadamy wszystkie części do silników Isuzu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.