Isuzu 3YB1 pompa wody

Pompa wody do silnika Isuzu 3YB1 dostępna w naszej ofercie. Wszystkie wersje pompy wody Isuzu 3YB1 dostępne na miejscu na magazynie w Polsce, lub na zamówienie.

Przy zamówieniu pompy wody do swojego Isuzu 3YB1 podaj pełne oznaczenia swojego silnika. Znajdują się one na dwóch białych/srebrnych naklejkach na pokrywie zaworowej silnika (tzw. pokrywa klawiatury, czy też pokrywa górna silnika). Jeżeli na Twoim silniku Isuzu 3YB1 te naklejki są nieczytelne, pomocne może okazać się zrobienie zdjęcia starej pompy wody.

W ofercie również wentylator silnika Isuzu 3YB1, a także inne elementy układu chłodzenia silnika.

Zanieczyszczenia powietrza mają różne źródła pochodzenia: naturalne – wynikające z działania przyrody i sztuczne, związane z działalnością człowieka. Naturalne zanieczyszczenia powietrza są pyłami organicznymi pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (bakterie, odpady zwierzęce) oraz pyłami nieorganicznymi, kosmicznymi i wulkanicznymi, a także pyłami powstającymi w wyniku unoszenia z nawierzchni dróg i gleb podczas ruchu powietrza atmosferycznego.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.