Isuzu 3YB1 panewki wałka rozrządu

W ofercie panewki wałka rozrządu do silnika Isuzu 3YB1. Panewki dostępne w naszej ofercie – na stanie lub na zamówienie. W ofercie także inne elementy rozrządu do Isuzu 3YB1.

Część badaczy uważa, że wzrost potencjału powiększa potencjał przepływu, przeciwdziałający ruchowi cieczy w kapilarach warstwy, inni są zadania, że nieruchoma część podwójnej warstwy elektrycznej zmniejsza czynny przekrój kapilar. Inna grupa dowodzi, że zwiększenie potencjału przeciwdziała agregacji cząstek. Do chwili obecnej nie znaleziono ilościowych zależności wiążących parametry fizyko-chemiczne z wartością oporu jednostkowego lub prędkością filtracji, gdyż wpływa na nią wiele zjawisk ubocznych. Na przykład wzrostowi wartości potencjału powinien towarzyszyć wzrost jednostkowego oporu osadu i obniżenie prędkości filtracji. W większości przypadków potwierdza się to w praktyce. Jednakże czasami wpływ czynników ubocznych na tyle osłabia wpływ czynników podstawowych, że nie obserwuje się oczekiwanych zależności.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.