Isuzu 3LD1, 3LD2 wałek rozrządu

Wałek rozrządu do silnika Isuzu 3LD1, 3LD2. Wałki do silników Isuzu dostępne na miejscu lub na zamówienie. Zapytaj również o możliwość zakupu regenerowanego wałka rozrządu do Isuzu 3LD1, 3LD2. Do wałków oferujemy również panewki wałka oraz inne części silnikowe.

Podstawowe aplikacje tego modelu to m.in.:

  • Isuzu 3LB1
  • Isuzu 3LA1
  • Isuzu 3LB1-PA19
  • Isuzu 3LD1-PA20
  • Isuzu 3LD1PAO4
  • Isuzu 3LD1PA20
  • Isuzu AA-3LD2

Fenomenologiczna teoria filtracji zaproponowana przez Raduszkiewicza. Proponuje on dokonywać analizy zjawisk filtracji na podstawie empirycznych badań z punktu widzenia makroskopowego. Zależność między rozkładem cząstek pyłu przed i za filtrem oraz selektywność filtru są podstawowymi wielkościami służącymi do opisu procesu filtracji.

„Klasyczna teoria filtracji”, która obejmuje zjawiska zachodzące w filtrze, gdy osadzony pył nie powoduje istotnych zmian oporu przepływu filtru, a cząstki pyłu osadzają się jedynie na włóknach filtru. W rzeczywistości okres ten trwa krótko. Obok osadzania cząstek pyłu na włóknach, występuje również osadzanie na wcześniej osadzonych ziarnach. Według Leersa [109] rozkład ziaren pyłu na włóknach nie jest równomierny, wydzielone cząstki tworzą aglomeraty, często o dużych wymiarach, podczas gdy obok aglomeratów włókna są mało zapylone. Tłumaczyć to należy większymi silami wzajemnej przyczepności cząstek niż cząstek do włóknin.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.