Isuzu 3LD1, 3LD2 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

Oferujemy cewki gaszenia i elektromagnesy gaszenia do silnika Isuzu 3LD1, 3LD2.

Cewki gaszenia do pompy wtryskowej są dobrym rozwiązaniem gaszenia silnika stosowanego w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Występują w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką.

Isuzu 3LD1, 3LD2 elektromagnes w standardowych wersjach montowany jest do pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia silnika.

W ocenie własności filtracyjnych papierów należy brać pod uwagę nie tylko uzyskiwaną dokładność filtrowania, określoną uśrednioną charakterystyką odfiltrowania, ale również rozrzuty charakterystyki wynikające z różnego ukształtowania wkładu filtracyjnego, sposobu zamocowania (przecięcia, klejenie, szycie itp.) oraz obciążenia przepływem płynu.
Ważnym zagadnieniem w zakresie eksploatacji papierów filtracyjnych jest zmiana charakterystyki przepływowej w czasie filtrowania. Na zmianę charakterystyki przepływowej w czasie ma wpływ ilość osiadłych zanieczyszczeń. W początkowych fazach filtrowania liczba zatrzymanych cząstek jest niewielka, a w miarę filtrowania wzrasta, aż występuje tak silne zanieczyszczenie wkładu papierowego, przy którym przepływ staje się niemożliwy, bądź też następuje uszkodzenie wkładu.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.