Isuzu 6HK1 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

Oferujemy cewki gaszenia i elektromagnesy gaszenia do silnika Isuzu 6HK1.

Cewki gaszenia do pompy wtryskowej są dobrym rozwiązaniem gaszenia silnika stosowanego w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Występują w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką.

Isuzu 6HK1 elektromagnes w standardowych wersjach montowany jest do pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia silnika.

W przypadku proszku niekulistego również jest możliwe wypadanie granulek ponieważ, jak wykazały obserwacje takich filtrów liczba punktów styku jest przypadkowa i w zależności od kształtu ziarna oraz sposobu jego usytuowania wynosi od 1 do 15. Wpływa to wyraźnie na dużą niejednorodność własności mechanicznych, i chociaż niejednokrotnie wytrzymałość takich wkładów w niektórych miejscach jest większa to i tak w pracy filtru decyduje najsłabsze „ogniwo”. Może to doprowadzić do lokalnych ugięć, a nawet pęknięć, co oczywiście prowadzi do pogorszenia kompleksowej charakterystyki odfiltrowania lub przedostania się kawałków wykruszonego wkładu do objętości za filtrem. Kształt ziaren wpływa na przebieg charakterystyki przepływowej. Nachylenie zależności, jednostkowe natężenie przepływu przez filtr i spadek ciśnienia na przegrodzie, będą odwrotnie proporcjonalne do kwadratu współczynnika kształtu ziarna, który wynosi 1 dla proszku kulistego oraz od 1,1 do 3,5 dla proszku niekulistego (określony doświadczalnie).

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.