Isuzu 6BG1 rozrusznik silnika

Rozruszniki do silników Isuzu 6BG1. Rozruszniki nowe oraz regenerowane, a także używane.

Oferujemy wszystkie wersje rozruszników do silników Isuzu 6BG1. Podaj pełne dane odczytane z rozrusznika lub pełne dane silnika wraz z numerem seryjnym silnika Isuzu 6BG1.

Podstawowe aplikacje tego modelu to m.in.:

  • Isuzu AA-6BG1T
  • Isuzu CC-6BG1T
  • Isuzu A6BG1QC
  • Isuzu A-6BG1T
  • Isuzu 6BG1-TRB05

Do analiz można stosować takie same elektrolity, jak do analiz zanieczyszczeń oleju. Firma Millipore zaleca do analizy składu granulometrycznego i koncentracji zanieczyszczeń licznik elektryczny o nazwie Micro-Scan. Analizator ten działa na zasadzie rejestracji zmiany pojemności kondensatora spowodowanej przez mikroobiekt o innej stałej dielektrycznej niż paliwo. Zaletą tego typu przyrządu jest wyeliminowanie specjalnego elektrolitu oraz wydzielania zanieczyszczeń na sączku. Pomiaru dokonuje się bezpośrednio w próbce paliwa, zbiorniku lub w przewodach.

W naszej ofercie posiadamy wszystkie części do silników Isuzu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.