Isuzu C240 filtry do silnika

W ofercie wszystkie wersje filtrów do silnika Isuzu C240 tj.  filtr powietrza, filtr paliwa oraz filtr oleju silnikowego.

Jeśli chcesz zamówić filtr –  podaj również model maszyny, w której pracuje dany silnik, ponieważ filtry są różne w zależności od zastosowania silnika.

Prowadzimy wysyłkę kurierską na cały kraj.

Ważnym zagadnieniem jest zabezpieczenie cieczy łatwopalnych przed ich zapłonem. Stosowanie pomp z napędem elektrycznym zwiększa także niebezpieczeństwo. Stosowane są zatem napędy pneumo-hydrauliczne wykorzystujące silniki napędowe zasilane powietrzem. Bardzo ważne jest umiejscowienie filtru w układzie . Określa warunki jakim musi odpowiadać filtr zarówno pod względem budowy konstrukcyjnej (wytrzymałość, sposoby zamocowania, wyposażenie pomocnicze), efektywność filtrowania (parametry filtracyjne), jak i wymaganych natężeń przepływu i dopuszczalnych spadków ciśnienia płynu (parametry płynodynamiczne).

Filtry układów pneumatycznych można podzielić na dwie zasadnicze grupy wyróżniające się stopniem wyposażenia najczęściej związanym ze specyfiką zastosowania. Do pierwszej grupy należą filtry o konstrukcjach prostych przeznaczone do filtrowania głównie zanieczyszczeń stałych, natomiast do drugiej — filtry wyposażone w urządzenia i elementy dodatkowego kondycjonowania gazu.