Isuzu 4JB1, 4JA1, 4JB2 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

Oferujemy cewki gaszenia i elektromagnesy gaszenia do silnika Isuzu 4JB1, 4JA1, 4JB2.

Cewki gaszenia do pompy wtryskowej są dobrym rozwiązaniem gaszenia silnika stosowanego w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Występują w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką.

Isuzu 4JB1, 4JA1, 4JB2 elektromagnes w standardowych wersjach montowany jest do pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia silnika.

Brąz jest materiałem najczęściej stosowanym w budowie filtrów spiekanych. Stosuje się proszki kuliste w zakresie średnic od 0,04 do 0,4 mm lub proszek niekulisty (o ziarnach niekulistych) o wymiarach 0,04 do 0,2 mm. Filtry z proszku kulistego w praktyce mają porowatość w zakresie 28 do 31%, natomiast z proszku niekulistego w zależności od ciśnienia prasowania — w zakresie 35 do 50%. (ciśnienie prasowania rzędu 500 kG/cm2).
Miedź podobnie jak brąz jest dość często materiałem stosowanym do wytwarzania filtrów hydraulicznych. Najczęściej używa się proszku elektrolitycznego o zakresie wymiarów od 0,03 do 0,10 mm. Temperatura spiekania wynosi od 700 do 1070°C w zależności od kształtu ziarn proszku i ich wymiarów, stanu powierzchni ziarn, dodatków, stopnia sprasowania oraz czasu trwania procesu. Zarówno proszek brązu, jak i miedzi bardzo często przed prasowaniem lub spiekaniem jest poddawany chemicznej obróbce powierzchni. Materiał form do spiekania stanowi grafit, stal chromowana lub stal o zawartości powyżej 12% Cr. Czas spiekania wynosi od 15 minut do 12 godzin. Najbardziej odpowiednim okresem spiekania jest czas wynoszący ok. 3 godzin.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.