Isuzu 4HE1 wentylator, pasek wentylatora

Wentylatory do silników Isuzu 4HE1 oraz modeli pokrewnych. Wentylatory wszystkich typów oraz paski wentylatora. Przed złożeniem zapytania spisz następujące informacje:

  • Ile łopat miał stary wentylator? Czy był plastikowy czy metalowy?
  • Jaką miał przybliżoną średnicę zewnętrzną?
  • Jaki miał rozstaw śrub?
  • Jakie oznaczenia są wydrukowane na pasku wentylatora? Jeżeli na pasku brak oznaczeń zmierz jako szerokość oraz długość.

Mikroskop w świetle rozproszonym — zasada pomiaru opiera się na zjawisku Tyndalla, tzn. efekcie rozpraszania na boki światła przechodzącego przez układ koloidalny. Na podstawie natężenia światła bocznego rozproszonego wnioskuje się o strukturze układu, szczególnie przez porównanie różnie sporządzonych próbek z tego samego materiału. Zależność między natężeniem i stopniem polaryzacji światła od kierunku obserwacji oraz częstotliwością użytego światła pozwala na określenie wymiarów i kształtów zdyspergowanych cząstek. W izodyspersyjnych układach cząstek kulistych można w ten sposób oznaczyć wymiar cząstek oraz ich liczbę, która wynika z natężenia rozproszonego światła. Istnieje możliwość automatycznej i ciągłej analizy oraz uzyskanie dużej prędkości pomiaru przez zastosowanie fotopowielaczy.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.