Isuzu 4HE1 pompa wtryskowa

Wszystkie typy pomp wtryskowych i innych pomp do silnika Isuzu 4HE1. W ofercie także części zamienne do regeneracji pomp wtryskowych Isuzu 4HE1.

Zapytaj również o regeneracje pompy w naszym warsztacie. Zajmujemy się wszystkimi typami pomp wtryskowych Isuzu 4HE1 oraz pokrewnymi.

Najważniejsza i najczęściej wykonywana jest charakterystyka hydrauliczna. Decyduje ona o zastosowaniu filtru do poszczególnych układów oraz o wartości strat energii na napęd pompy. Wyróżnia się charakterystykę hydrauliczną elementu filtrującego oraz filtru kompletnego (element wraz z obudową). Charakterystyki te wyznacza się dla idealnie czystych cieczy hydraulicznych,  czystych elementów filtrujących i filtrów.

Niezależnie od sposobu przeprowadzania badań oraz stosowanej aparatury dokonuje się pomiarów natężenia przepływu przy różnych wartościach spadku ciśnienia w filtrze w całym zakresie jego zmian. Przepływ cieczy przez filtry odbywa się w zasadzie wg takiego samego prawa jak przepływ cieczy przez rurociągi, tzn. jest to zależność wykładnicza. W przypadku kompletnych filtrów zależność ta zawiera w sobie dwie składowe: charakterystykę elementu oraz korpusu. Udział obu składowych w kształtowaniu charakterystyki wypadkowej filtru jest zależny od typu i rodzaju filtru.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.