Isuzu 4HE1 podkładki pod wtryski, uszczelki wtrysków

Mamy w ofercie podkładki pod wtryskiwacze Isuzu 4HE1, uszczelki pod wtryski oraz przewody wtryskiwaczy Isuzu 4HE1. Zadaj zapytanie o części. Jeżeli w Twojej wersji Isuzu 4HE1 uszczelnienia mają kształt stożkowy lub lejkowaty – pomocne będzie zdjęcie i wymiary, ponieważ jest klika wersji Isuzu 4HE1 w zależności od aplikacji silnika.

W dokładnych badaniach procesów filtrowania płynów jest wymagana ilościowa znajomość wymiarów cząstek zanieczyszczeń. W tym przypadku nie jest wystarczająca znajomość wymiarów cząstek, ale przede wszystkim ich rozkład wymiarowy, np. rozkład liczby cząstek w funkcji średnic nominalnych. Wynika to z faktu, że zanieczyszczone płyny robocze stanowią układ zawierający cząstki zanieczyszczeń, których średnice są zawarte w szerokim zakresie wymiarowym.

Dla scharakteryzowania np. układów koloidalnych wystarcza często określenie średniej średnicy cząstek lub jej odwrotności (stopnia dyspersji), jednak w badaniach zanieczyszczeń płynów roboczych a szczególnie cieczy, niezbędne jest określenie zakresów wymiarowych, wyszczególniających ilość cząstek oraz udziały ilościowe w tych zakresach; dalej posuniętą oceną rozkładu cząstek w płynach są ich opisy analityczne dokonywane przy wykorzystaniu znormalizowanych funkcji ciągłych gęstości rozkładu prawdopodobieństw występowania cząstek w płynie.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.