Isuzu 3CE1 pompa wody

Pompa wody do silnika Isuzu 3CE1 dostępna w naszej ofercie. Wszystkie wersje pompy wody Isuzu 3CE1 dostępne na miejscu na magazynie w Polsce, lub na zamówienie.

Przy zamówieniu pompy wody do swojego Isuzu 3CE1 podaj pełne oznaczenia swojego silnika. Znajdują się one na dwóch białych/srebrnych naklejkach na pokrywie zaworowej silnika (tzw. pokrywa klawiatury, czy też pokrywa górna silnika). Jeżeli na Twoim silniku Isuzu 3CE1 te naklejki są nieczytelne, pomocne może okazać się zrobienie zdjęcia starej pompy wody.

Moment obrotowy wirnika w filtrze odśrodkowym bez dysz, uzyskuje się dzięki dwukrotnemu zmienianiu kierunku ruchu oleju: przed wejściem do wirnika olej przepływa zgodnie z kierunkiem jego obrotów, a przy wyjściu z niego — przeciwnie do obrotów wirnika. Pierwsza zmiana kierunku przepływu jest realizowana za pomocą stycznych kanałów w wydrążonej osi wirnika, druga stycznymi kanałami w ściance wirnika. Ilość obrotów wirnika zależy od wydatku oleju i dla zachowania wąskiego zakresu obrotów, należy utrzymywać stałe natężenie przepływu oleju przez wirnik. Realizuje się to przez zamontowanie dwóch zaworów: za i przed filtrem odśrodkowym. Napęd bezdyszowy pozwala dwukrotnie zmniejszyć straty energii na napęd wirnika w porównaniu z filtrem z napędem hydraulicznym reakcyjnym.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.