Isuzu 3CE1 panewki główne wału silnika

Panewki na czopy główne do 3CE1 dostępne na miejscu. Do Isuzu 3CE1 mamy w ofercie nie tylko panewki główne nominalne, ale także panewki do szlifowania wału korbowego. Różne nadwymiary panewek głównych Isuzu 3CE1 dostępne na miejscu.

Dużą trudność sprawia określenie ilości zanieczyszczeń w płynach roboczych. Uważa się, że najlepszym wskaźnikiem jest podanie koncentracji zanieczyszczeń (szt./jedn. objętości) dla umownych zakresów wymiarowych. Najwygodniejszą formą określania koncentracji cząstek jest przyjęcie podstawowej jednostki objętości. Dla cieczy najczęściej wynosi ona 100 ml, dla gazów 1 m3 w warunkach normalnych. Niezależnie od określenia koncentracji liczbowej zanieczyszczeń z podziałem na zakresy wymiarowe, klasyfikuje się stopnień czystości według sumarycznej liczby cząstek zanieczyszczeń w jednostce objętości oraz według ciężaru zanieczyszczeń.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.