Isuzu C240 rozrusznik silnika

Rozruszniki do silników Isuzu C240. Rozruszniki nowe oraz regenerowane, a także używane.

Oferujemy wszystkie wersje rozruszników do silników Isuzu C240. Podaj pełne dane odczytane z rozrusznika lub pełne dane silnika wraz z numerem seryjnym silnika Isuzu C240.

Można stosować analizę części organicznej za pomocą spektroskopii masowej w połączeniu ze spektroskopią absorpcyjną w podczerwieni. Badaną próbkę ekstrahuje się roztworem benzenowo -alkoholowym i zapisuje się widmo masowe oraz widmo w podczerwieni otrzymanego ekstraktu. Spektrograf masowy działa na zasadzie bombardowania wiązką elektronów cząsteczek badanej substancji, które ulegają rozpadowi na dodatnio naładowane fragmenty. Wynik tego rozpadu jest zapisywany ilościowo w postaci widma masowego. Identyfikację poszczególnych grup związków organicznych przeprowadza się na podstawie obecności w widmie charakterystycznych pików. Oznaczanie widm w podczerwieni pomaga w identyfikacji związku.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.