Isuzu C240 pompa wody

Pompa wody do silnika Isuzu C240 dostępna w naszej ofercie. Wszystkie wersje pompy wody Isuzu C240 dostępne na miejscu na magazynie w Polsce, lub na zamówienie.

Przy zamówieniu pompy wody do swojego Isuzu C240 podaj pełne oznaczenia swojego silnika. Znajdują się one na dwóch białych/srebrnych naklejkach na pokrywie zaworowej silnika (tzw. pokrywa klawiatury, czy też pokrywa górna silnika). Jeżeli na Twoim silniku Isuzu C240 te naklejki są nieczytelne, pomocne może okazać się zrobienie zdjęcia starej pompy wody.

W ofercie również wentylator silnika Isuzu C240, a także inne elementy układu chłodzenia silnika.

Dla oceny wpływu pyłu na pracę silnika i filtru należy określić jego właściwości fizyko-chemiczne. Głównie oznacza się: gęstość pyłu, skład granulometryczny, kształt cząstek, skład chemiczny.

Eksploatatorów pojazdów mechanicznych interesują głównie składniki pyłu przyspieszające zużycie silników oraz składniki determinujące działanie filtrów powietrza.

Z właściwości fizyko-chemicznych pyłów można wysnuć następujące wnioski:

-kształt cząstek nie jest kulisty, występują często cząstki wydłużone o postrzępionych krawędziach,

-pył zawiera ponad 90% twardych cząstek szczególnie przyspieszających zużycie silnika,

-wlot do filtru powinien być umieszczony możliwie wysoko nad drogą i powinien być osłonięty; szczególnie niekorzystne jest umieszczenie wlotu z tyłu samochodu. Ze względu na złożone właściwości fizykochemiczne pyłu, istnieją duże trudności przy skonstruowaniu filtru powietrza spełniającego wymogi konstruktorów i eksploatatorów silników spalinowych.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.