Isuzu C240 podkładki pod wtryski, uszczelki wtrysków

Mamy w ofercie podkładki pod wtryskiwacze Isuzu C240, uszczelki pod wtryski oraz przewody wtryskiwaczy Isuzu C240. Zadaj zapytanie o części. Jeżeli w Twojej wersji Isuzu C240 uszczelnienia mają kształt stożkowy lub lejkowaty – pomocne będzie zdjęcie i wymiary, ponieważ jest klika wersji Isuzu C240 w zależności od aplikacji silnika.

Wśród definicji dotyczących samych zanieczyszczeń, spotkać się można z określeniem powierzchnia właściwa zanieczyszczeń – czyli stosunek całkowitej powierzchni zanieczyszczeń do objętości tych zanieczyszczeń oraz koagulacja zanieczyszczeń czyli  specyficzna właściwość drobnych cząstek polegająca na „wzroście” średnicy cząstek zanieczyszczeń w cieczy roboczej w czasie.

Filtrowanie płynu roboczego (mieszaniny) — oddzielanie od siebie faz rozproszonych od ciągłych, znajdujących się w mieszaninie. W przypadku zanieczyszczonych płynów oddzielanie zanieczyszczeń, tj. filtrowanie mieszaniny może odbywać się w sposób mechaniczny przez, zatrzymanie cząstek jednej fazy przez materiał filtracyjny w procesie filtracji (sączenia), czyli przepływu płynu przez ośrodek porowaty, lub pod działaniem, pola sił na płyn i zawarte w nim cząstki albo z wykorzystaniem obu rodzajów filtrowania jednocześnie.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.