Isuzu C240 łącznik pompy hydraulicznej, sprzęgło elastyczne

W ofercie wszystkie wersje sprzęgieł elastycznych oraz innych rodzajów łączników silnika Isuzu C240 i pompy hydraulicznej.

W silnikach Isuzu C240 występuje wiele wersji połączeń pompy hydraulicznej i silnika. W przypadku isuzu C240 są to zarówno sprzęgła gumowe z tulejkami metalowymi, jak i różnego rodzaju elementy teflonowe czy plastikowe.

Aby dokładnie określić jaki rodzaj sprzęgła występował w Twoim silniku Isuzu C240 potrzebujemy następujących informacji:

  1. Zdjęcie starego sprzęgła lub jego pozostałości
  2. Informacje na ile śrub było montowane oraz jakiego wymiaru były to śruby
  3. Średnicę zewnętrzną całego elementu.

Aerozol, zgodnie z normą PN-64/Z-01001, jest układem dwufazowym ciało stałe-gaz. Pył monodyspersyjny jest to pył, którego cząstki mają jednakowe wymiary. Pył, którego cząstki mają różne wymiary, nazywany jest pyłem polidyspersyjnym. Podstawowymi właściwościami pyłu zawartego w powietrzu są: gęstość, wilgotność, skład granulometryczny, skład chemiczny, powierzchnia właściwa, stężenie w powietrzu oraz inne specjalne własności takie jak: kształt cząstek czy oporność właściwa.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.