Isuzu C240 końcówki wtrysków

Końcówki wtrysków do Isuzu  C240, silnika z maszyna budowlanych i agregatów. Końcówki wtryskiwaczy do silnika Isuzu C240 dostępne od ręki – wysyłka tego samego dnia.

Wyjmij wtrysk z silnika Isuzu  C240 (nie dotyczy najnowszych wersji Common Rail), wykręć końcówkę z obsady wtrysku i podaj nam wszystkie oznaczenia odczytane z tej końcówki .

Dla cieczy nie zawierających dodatków syntetycznych, aglomeracja nie stanowi istotnego źródła dużych zanieczyszczeń. Wpływ aglomeracji cząstek na pracę układu jest dwojaki. Z jednej strony ułatwia oddzielenie zanieczyszczeń nawet za pomocą zgrubnych filtrów, z drugiej zaś —powoduje konieczność zabezpieczania dodatkowymi filtrami odpowiedzialnych elementów oporowych.

Uniwersalnym rozwiązaniem problemu aglomeracji jest odfiltrowanie z cieczy zanieczyszczeń o wymiarach większych od 3÷5 mikrometrów. Doświadczalnie stwierdzono, że bardzo małe cząstki lub cząstki o niewielkiej koncentracji nie łączą się gdyż szybkość możliwej aglomeracji jest wprost proporcjonalna do kwadratu koncentracji zanieczyszczeń i maleje w czasie procesu łączenia się. Rozwiązanie takie jest jeszcze zbyt drogie do stosowania w skali przemysłowej. Musimy więc pogodzić się z występowaniem w układach hydraulicznych silnie zanieczyszczonej cieczy roboczej. W związku z tym należy zwrócić baczniejszą uwagę na wpływ zanieczyszczeń na pracę poszczególnych elementów układów hydraulicznych i wypływające stąd wnioski konstrukcyjne. W układach pneumatycznych zagadnienia te są podobne z tą różnicą, że zanieczyszczenia gazu mają odmienne źródło.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.