Isuzu C240 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

Oferujemy cewki gaszenia i elektromagnesy gaszenia do silnika Isuzu C240.

Cewki gaszenia do pompy wtryskowej są dobrym rozwiązaniem gaszenia silnika stosowanego w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Występują w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką.

Isuzu C240 elektromagnes w standardowych wersjach montowany jest do pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia silnika.

Sitami filtracyjnymi nazywa się materiał porowaty o specjalnych własnościach służący do filtrowania płynów oraz przesiewania i oddzielania płynów wielofazowych, zaś siatkami filtracyjnymi — przegrody lub zasłony zabezpieczające. W budowie filtrów używa się obu terminów uważając je za równoważne. Ze względu na obszerną literaturę dotyczącą opisu podstawowych własności sit, w ustępie tym omówione będą tylko niektóre z nich ze szczególnym zwróceniem uwagi na budowę sit filtracyjnych metalowych oraz z tworzyw sztucznych.
W budowie sit filtracyjnych są stosowane następujące materiały: metale i stopy jak brąz cynowo-fosforowy, tombak, miedź, nikiel, brąz, wolfram, molibden, monel i inne, oraz tworzywa sztuczne (nylon, dederon, perlon, saran i inne)a występujące rodzaje splotu (tylko sit tkanych)to: splot prosty (gładki), splot szarżowy (diagonalny), oczka kwadratowe lub prostokątne i sploty specjalne.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.