Isuzu C190, C201, C221 pompa wody

Pompa wody do silnika Isuzu C190, C201, C221 dostępna w naszej ofercie. Wszystkie wersje pompy wody Isuzu C190, C201, C221 dostępne na miejscu na magazynie w Polsce, lub na zamówienie.

Przy zamówieniu pompy wody do swojego Isuzu C190, C201, C221 podaj pełne oznaczenia swojego silnika. Znajdują się one na dwóch białych/srebrnych naklejkach na pokrywie zaworowej silnika (tzw. pokrywa klawiatury, czy też pokrywa górna silnika). Jeżeli na Twoim silniku Isuzu C190, C201, C221 te naklejki są nieczytelne, pomocne może okazać się zrobienie zdjęcia starej pompy wody.

W ofercie również wentylator silnika Isuzu C190, C201, C221, a także inne elementy układu chłodzenia silnika.

Mimo poczynionych ostatnio ogromnych postępów w dziedzinie obróbki, daleko nam jeszcze do uzyskania idealnie gładkich i równych powierzchni. Oglądana pod mikroskopem powierzchnia szlifowana czy nawet gładzona jest wyraźnie sfalowana i składa się z szeregu wgłębień i strzępiastych wzniesień. Przesuwające się po sobie, i to z dużym naciskiem, powierzchnie zdarłyby w krótkim czasie części wygórowane, co w wyniku wywołałoby silne nagrzanie.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.