Isuzu C190, C201, C221 panewki główne wału silnika

Panewki na czopy główne do C190, C201, C221 dostępne na miejscu. Do Isuzu C190, C201, C221 mamy w ofercie nie tylko panewki główne nominalne, ale także panewki do szlifowania wału korbowego. Różne nadwymiary panewek głównych Isuzu C190, C201, C221 dostępne na miejscu.

Do wyznaczenia zawartości węglowodorów aromatycznych służy punkt anilinowy, określający najniższą temperaturę, w której olej rozpuszcza się klarownie w takiej samej ilości suchej aniliny. W obecności tych węglowodorów następuje rozpuszczenie, napęcznienie i zmiękczenie uszczelek szczególnie z kauczuku naturalnego, częściowo syntetycznego i innych materiałów uszczelniających. Węglowodory parafinowe mają bardzo małe „właściwości łączenia” oleju, co obniża smarność, podwyższa zaś wskaźnik lepkości.

Węglowodory wchodzące w skład oleju mogą ulec przemianom chemicznym pod wpływem ciepła i tlenu zawartego w powietrzu. Proces utleniania może przebiegać szybciej na skutek działania katalizacyjnego niektórych metali (szczególnie miedzi). Prowadzi to do starzenia się oleju. Należy zatem dokładnie wyznaczyć czas stabilności chemicznej, obserwując i prowadząc analizę chemiczną oleju z uwzględnieniem warunków pracy (temperatura, ciśnienie, zanieczyszczenie).

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.