Isuzu 6WG1, 6RB1 rozrusznik silnika

Rozruszniki do silników Isuzu 6WG1, 6RB1. Rozruszniki nowe oraz regenerowane, a także używane.

Oferujemy wszystkie wersje rozruszników do silników Isuzu 6WG1, 6RB1. Podaj pełne dane odczytane z rozrusznika lub pełne dane silnika wraz z numerem seryjnym silnika Isuzu 6WG1, 6RB1.

Podstawowe wersje silnika Isuzu 6WG1, które obsługujemy to m.in.:

 • Isuzu 6WG1-XQB
 • Isuzu 6WG1-XQA
 • Isuzu 6WG1-XQA01
 • Isuzu 6WG1-TQD01
 • Isuzu 6WG1-TQD02
 • Isuzu 6WG1-XQA02
 • Isuzu 6WG1-TQC
 • Isuzu 6WG1-TQD
 • Isuzu 6WG1-XQA03
 • Isuzu 6WG1-XQA04
 • Isuzu 6WG1-XQA05
 • Isuzu 6WG1-XQB01
 • Isuzu 6WG1-XQC01
 • Isuzu 6WG1-TQA
 • Isuzu 6WG1-TQA01

W zanieczyszczeniach zawartych w oleju i osadzonych w filtrach oznacza się część organiczną i nieorganiczną. W części organicznej wyodrębnia się: asfalteny, karbeny, koksy, karboidy oraz inne węglowodory. W części nieorganicznej oznacza się zawartość następujących pierwiastków i ich związków: krzemionka, żelazo, ołów, fosfor, aluminium, cynk, mangan, chrom, magnez, wapń, siarka, cyna, miedź.

Metodami ekstrakcyjnymi można w zanieczyszczeniach oleju oznaczyć asfalteny, karbeny, karboidy, koksy i inne węglowodory. Do analizy części organicznej zanieczyszczeń można zastosować metodę spektroskopii odbiciowej w podczerwieni. Zaletą tej metody jest prostota, gdyż nie wymaga oddzielania części organicznej, a próbkę zanieczyszczeń można nanosić na płytkę odbiciową i dokonywać zapisu spektrofotogram. Jednak aby przy dużych stężeniach części organicznej można było interpretować otrzymane widmo ilościowo, należy stosować płytki wieloodbiciowe (> 20 odbić).

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.