Isuzu 6WG1, 6RB1 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

Oferujemy cewki gaszenia i elektromagnesy gaszenia do silnika Isuzu 6WG1, 6RB1.

Cewki gaszenia do pompy wtryskowej są dobrym rozwiązaniem gaszenia silnika stosowanego w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Występują w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką.

Isuzu 6WG1, 6RB1 elektromagnes w standardowych wersjach montowany jest do pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia silnika.

W zależności od przyjętych parametrów poszczególnych operacji technologicznych praktycznie mamy prawie zawsze do czynienia ze zmniejszeniem wymiarów porów w porównaniu z wymiarami podanymi w tablicy obliczonymi dla przypadków idealnych. Przy wykonywaniu filtrów z proszku kulistego podczas spiekania ciśnienie nie powinno być większe od wynikającego z warunków spiekania. Zbyt wysokie ciśnienie powoduje deformacje kulek i na ogół zmniejszenie porowatości wkładu filtracyjnego.
Proces technologiczny wpływa w istotny sposób na własności porowatych wkładów filtracyjnych. Omówiono już ważniejsze cechy materiałów porowatych z kulek spiekanych. W przypadku takich wyrobów o wymiarach porów decyduje przede wszystkim wymiar kulek. Oprócz wykorzystania ziaren w budowie filtrów spiekanych stosuje się również metalowe włókna o różnych kształtach wyjściowych.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.