Isuzu 6SD1 filtry do silnika

W ofercie wszystkie wersje filtrów do silnika Isuzu 6SD1 tj.  filtr powietrza, filtr paliwa oraz filtr oleju silnikowego.

Jeśli chcesz zamówić filtr –  podaj również model maszyny, w której pracuje dany silnik, ponieważ filtry są różne w zależności od zastosowania silnika.

Prowadzimy wysyłkę kurierską na cały kraj.

Filtry w układach paliwowych silników wysokoprężnych stanowią odrębną dziedzinę ze względu na powszechność ich stosowania. Głównym czynnikiem powodującym niesprawność pracy silników wysokoprężnych (Diesla) są zanieczyszczenia stałe oraz woda zawarta w paliwie. Zbyt duże ilości takich zanieczyszczeń powodują mniej sprawne działanie układu wtryskowego, intensywniejsze zużycie mechanicznych części współpracujących i wzrost korozji. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do opracowania specjalnych konstrukcji filtrów oraz układów szeregowego ich włączenia.

W przypadku wykorzystania cieczy roboczych na statkach, ze względu na znaczne ich zapotrzebowanie do pracy w urządzeniach okrętowych, pomija się najczęściej etapy II, III, IV. Rozwiązuje się to przez budowę zakładów produkcji cieczy roboczych w potach, skąd rurociągami tłoczy się przygotowaną ciecz do składowania w pobliżu statków lub bezpośrednio na statki.