Isuzu 6SD1 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

Oferujemy cewki gaszenia i elektromagnesy gaszenia do silnika Isuzu 6SD1.

Cewki gaszenia do pompy wtryskowej są dobrym rozwiązaniem gaszenia silnika stosowanego w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Występują w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką.

Isuzu 6SD1 elektromagnes w standardowych wersjach montowany jest do pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia silnika.

Wymiary kulek wpływają na wymiary porów, przez to praktycznie efektywność filtrowania cieczy nie jest taka jak wynikałoby to z wymiarów porów. Istnieje w zasadzie duża zgodność między wielkością porów a wymiarami zanieczyszczeń, jakie są zatrzymywane przez filtr, jedynie w przypadku kulek o wymiarach od 0,20 do 0,30 mm. Zagadnienie to wiąże się z prawdopodobieństwem ułożenia zanieczyszczenia, którego kształt na ogół różni się od kształtu kulistego.
Przy przepływie laminarnym cieczy, szczególnie przy małych prędkościach przepływu przez pory o wymiarach rzędu kilku do kilkunastu mikrometrów następuje w większości zatrzymywanie cząstek w zakresie równym w przybliżeniu 0,1. Jeśli uwzględnimy chropowatość powierzchni proszku, to praktycznie otrzymamy lepszą dokładność filtrowania niż wynikałoby to z wymiarów porów. Ponadto istotny jest tu również rozkład wymiarów kulek w danej frakcji. Oczywiście im mniej jest kulek większych tym jest mniejsze prawdopodobieństwo najbardziej niekorzystnego ułożenia się kulek.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.