Isuzu 6BD1 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

Oferujemy cewki gaszenia i elektromagnesy gaszenia do silnika Isuzu 6BD1.

Cewki gaszenia do pompy wtryskowej są dobrym rozwiązaniem gaszenia silnika stosowanego w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Występują w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką.

Isuzu 6BD1 elektromagnes w standardowych wersjach montowany jest do pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia silnika.

Rozpatrywanie wytrzymałości wkładów spiekanych można sprowadzić do analizy ilości i trwałości kontaktów między ziarnami proszku. W przypadku proszku kulistego o jednakowych wymiarach ziaren liczba kontaktów między ziarnami (kulkami) zależy od sposobu ich ułożenia w przestrzeni. Rozpatrzymy różne typy regularnych ułożeń kulek w warstwie elementu filtrującego. Przy ułożeniu tzw. sześciennym liczba punktów styku kulek w elementarnej objętości wynosi 6, przy porowatości 47,6’°/o. Przy ułożeniu trygonalnym (romboedrycznym) i podwójnie trygonalnym mamy odpowiednio liczbę punktów styku 8 i 10, a porowatość w zakresie od 39,4 (30,2) do 47,6%.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.