Isuzu 4LE2 panewki główne wału silnika

Panewki na czopy główne do 4LE2 dostępne na miejscu. Do Isuzu 4LE2 mamy w ofercie nie tylko panewki główne nominalne, ale także panewki do szlifowania wału korbowego. Różne nadwymiary panewek głównych Isuzu 4LE2 dostępne na miejscu.

Podstawowe aplikacje tego modelu to m.in.:

  • Isuzu 4LE2-XYSS01
  • Isuzu 4LE2-NYGV03
  • Isuzu 4LE2-NYGD01
  • Isuzu 4LE2-NYGD02
  • Isuzu 4LE2-XYSK01
  • Isuzu AU-4LE2X
  • Isuzu 4LE2-NYGV02
  • Isuzu 4LE2-NYGV01
  • Isuzu 4LE2-NYGD03
  • Isuzu 4LE2-XYSJ01

Ciecz stosowana w układach hydraulicznych powinna, m.in. zachowywać stałe i dobre własności smarne w całym zakresie temperatur, w jakim może się znaleźć podczas eksploatacji; również adhezja powinna być taka, aby nie występowało zjawisko kawitacji. Powinna również zachowywać jednorodność struktury w czasie przechowywania, transportu oraz eksploatacji; stabilność strukturalna jest własnością zmniejszającą szybkość starzenia się cieczy, nie powinna wydzielać par szkodliwych dla otoczenia (nie powinna być trująca), nie powinna zawierać ciał stałych mogących zakłócić pracę urządzenia oraz nie powinna powodować korozji części metalowych, ani niszczenia elementów uszczelniających.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.