Isuzu 4LE1 wał korbowy silnika

Wał korbowy do Isuzu 4LE1 dostępny w naszej ofercie. Zapytaj również o wał używany lub regenerowanych do Isuzu  4LE1. Mamy również w ofercie panewki wału do Isuzu  4LE1.

Pamiętaj! Oferujemy panewki nadwymiarowe do wszystkich rodzajów wałów korbowych ISUZU 4LE1. Mamy w ofercie także panewki w wysokich nadwymiarach!

Ze względu na dużą lepkość, zanieczyszczenia mogą być wydzielone po uprzednim rozcieńczeniu oleju. Jako rozpuszczalniki stosowane są substancje organiczne: n-pentan, eter naftowy, benzyna do ekstrakcji, benzen, ksyleny, toluen itp. Najczęściej pod pojęciem zanieczyszczeń rozumie się substancje wydzielone z oleju, które nie rozpuszczają się w eterze naftowym lub benzynie do ekstrakcji. Substancje te są najczęściej stosowane ze względu na to, że bardzo dobrze rozpuszczają olej i praktycznie nie rozpuszczają żadnych składników zanieczyszczeń. Stosuje się następujące metody wydzielania zanieczyszczeń w oleju:

1.            Sedymentacja

2.            Sączenie

3.            Odwirowywanie

4.            Kombinowane

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.