Isuzu 4LE1 rozrusznik silnika

Rozruszniki do silników Isuzu 4LE1. Rozruszniki nowe oraz regenerowane, a także używane.

Oferujemy wszystkie wersje rozruszników do silników Isuzu 4LE1. Podaj pełne dane odczytane z rozrusznika lub pełne dane silnika wraz z numerem seryjnym silnika Isuzu 4LE1.

Sączek wraz z osadzonymi na nim cząstkami zanieczyszczeń poddaje się analizie mikroskopowej, po uprzednim zwilżeniu go kroplą olejku imersyjnego, który powoduje, że sączek staje się przezroczysty. Sączek umieszcza się na szkiełku przedmiotowym i przegląda się wstępnie całą powierzchnię filtru przy najmniejszym powiększeniu, w celu sprawdzenia równomierności rozkładu zanieczyszczeń.

Do analizy granulometrycznej zanieczyszczeń paliwa można stosować mikroskop w świetle rozproszonym oraz mikroskopy z licznikami fotoelektrycznymi. W pracy podano zastosowanie metody mikroskopowo-sedymentacyjnej do oznaczania składu granulometrycznego zanieczyszczeń w przezroczystych paliwach. Polega ona na oglądaniu przez warstwę paliwa zanieczyszczeń, które osadzają się na dnie kuwety ze szkła optycznego o specjalnej konstrukcji.

W naszej ofercie posiadamy wszystkie części do silników Isuzu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.