Isuzu 4LE1 pierścienie oporowe

Pierścienie oporowe wału korbowego silnika Isuzu 4LE1. Możliwość zamówienia pierścieni do silnika Isuzu 4LE1 wraz z dostawą kurierską. Dystanse wału korbowego Isuzu 4LE1 – pierścienie dystansowe dostępne we wszystkich wersjach.

Opór przepływu mierzy się badając spadek ciśnienia statycznego przed i za filtrem przy przepływach 20, 40, 60, 80 i 100% maksymalnego natężenia. Skuteczność odpylania oblicza się jako stosunek masy pyłu zatrzymanego na filtrze do masy pyłu doprowadzonego do filtru, lub ze stosunku stężeń pyłu w powietrzu za i przed filtrem. Przed przystąpieniem do badań filtrów wypłukujących, przedmuchuje się je przez 10 min przy maksymalnym natężeniu przepływu.

Skuteczność odpylania oblicza się przy stałym zapyleniu powietrza, w zależności od typu badanego filtru. Skuteczność odpylania wszystkich typów filtrów powietrza (oprócz suchych) oblicza się przy stałych natężeniach przepływu powietrza 25, 50, 75 i 100% maksymalnego natężenia a skuteczność odpylania suchych filtrów powietrza oblicza się przy natężeniu 75% . Ilość pyłu podawanego do filtru powinna być tak dobrana, aby można było uzyskać dostateczną dokładność pomiarów.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.