Isuzu 4JG1, 4JG2 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

Oferujemy cewki gaszenia i elektromagnesy gaszenia do silnika Isuzu 4JG1, 4JG2.

Cewki gaszenia do pompy wtryskowej są dobrym rozwiązaniem gaszenia silnika stosowanego w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Występują w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką.

Isuzu 4JG1, 4JG2 elektromagnes w standardowych wersjach montowany jest do pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia silnika.

Żelazo i jego stopy może być również stosowane do wytwarzania filtrów olejowych. Ze względu na nieco wyższe temperatury spiekania niż filtrów z brązu i miedzi, bo wynoszące 1100 do 1300°C, oraz małą odporność korozyjną są rzadziej stosowane. Dodatek wypełniacza umożliwia regulację porowatości i gęstości filtrów spiekanych. Uzyskiwane porowatości filtrów z niekulistego proszku żelaza z dodatkiem wypełniacza w granicach 3 do 10%, przy ciśnieniu prasowania ok. 3000 kG/cm2, wynoszą od 44 do 60%. Stosowane są filtry z proszku żelaza pokrywanego miedzią.
Nikiel, stale chromoniklowe i ich stopy przy zastosowaniu odpowiednich zabiegów technologicznych nadają się do wytwarzania filtrów o dużej wytrzymałości i porowatości dochodzącej do 70%. Uzyskiwanie takich filtrów jest uzależnione od jakości proszku i doboru wypełniaczy. Ponadto przy produkcji filtrów z niklu jest wymagane stosowanie większej liczby operacji, co powoduje znaczne zwiększenie czasu wykonania i podwyższa koszt wyrobu. Zaletą filtrów z niklu lub jego stopów jest duża odporność korozyjna i możliwość zastosowania w układach pracujących w wysokich temperaturach.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.