Isuzu 4JB1, 4JA1, 4JB2 wentylator, pasek wentylatora

Wentylatory do silników Isuzu 4JB1, 4JA1, 4JB2 oraz modeli pokrewnych. Wentylatory wszystkich typów oraz paski wentylatora. Przed złożeniem zapytania spisz następujące informacje:

 • Ile łopat miał stary wentylator? Czy był plastikowy czy metalowy?
 • Jaką miał przybliżoną średnicę zewnętrzną?
 • Jaki miał rozstaw śrub?
 • Jakie oznaczenia są wydrukowane na pasku wentylatora? Jeżeli na pasku brak oznaczeń zmierz jako szerokość oraz długość.

Podstawowe aplikacje tego modelu to m.in.:

 • Isuzu 4JB1PAA18
 • Isuzu A-4JB1
 • Isuzu 4JC1
 • Isuzu 4JCI PC-02
 • Isuzu 4JB1-PY 1995~
 • Isuzu 4JCI
 • Isuzu 4JB2PJ
 • Isuzu A-4JB1-PYA01 1995~
 • Isuzu 4JBI-PK01
 • Isuzu 4JB1-PK01
 • Isuzu 4JB1-PK03
 • Isuzu 4JBI-PK03
 • Isuzu 4JB1-PK03
 • Isuzu 4JBI
 • Isuzu 4JB1-PY01 1995~
 • Isuzu A-4JB1-PYA04 1998~
 • Isuzu A-4JB1
 • Isuzu 4JB1-PY02 1995~

Wynikiem skaningu jest przekształcenie zmiany intensywności światła w sygnał elektryczny, który jest funkcją czasu. W praktyce realizacji skaningu dokonuje się przez kwantowanie według amplitudy. Ciągły obraz świetlny sprowadza się do dyskretnego zbioru wielkości w punktach odczytu. Wielkości te można zakodować i wprowadzić do maszyny liczącej.

Wyróżnia się dwa rodzaje skanowania: metody uwzględniające położenie względem siebie źródła światła, preparatu, ruchomej przesłony i fotoelementu oraz metody uwzględniające wzajemny stosunek wymiarów przesłony i liczonych cząstek. Metody uwzględniające położenie ruchomej przysłony dzielą się na: skanowanie w płaszczyźnie obrazu, skanowanie w płaszczyźnie źródła światła oraz skanowanie w płaszczyźnie preparatu. W metodach uwzględniających wymiary elementu skanującego otwór przesłony może mieć dowolny kształt (koła, kwadratu lub prostokąta). W zależności od stosunku największego wymiaru otworu przysłony do maksymalnego wymiaru obrazu mikroobiektu, sprowadzonych do jednej płaszczyzny skanowania.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.