Isuzu 4HK1 wałek rozrządu

Wałek rozrządu do silnika Isuzu 4HK1. Wałki do silników Isuzu dostępne na miejscu lub na zamówienie. Zapytaj również o możliwość zakupu regenerowanego wałka rozrządu do Isuzu 4HK1. Do wałków oferujemy również panewki wałka oraz inne części silnikowe.

Podstawowe aplikacje tego modelu to m.in.:

  • Isuzu 4HK1X
  • Isuzu 4HKIX

Termin filtracja odnosi się do przegrody porowatej, natomiast przy innych sposobach separacji, do określenia filtracji dodaje się sposób realizacji procesu, np. filtracja w polu sił odśrodkowych, elektrostatycznych, itp. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem oczyszczania cieczy smarujących i zasilających w tłokowych silnikach spalinowych jest filtracja przy użyciu przegród porowatych.

Filtracja jest procesem hydrodynamicznym, którego prędkość jest wprost proporcjonalna do różnicy ciśnień po obu stronach przegrody filtracyjnej i odwrotnie proporcjonalna do oporów ruchu cieczy przez pory przegrody. Przebieg procesu filtracji jest zdeterminowany właściwościami cieczy, fazy zdyspergowanej, przegrody oraz parametrami procesu (prędkość, spadek ciśnienia itp.).

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.