Isuzu 4HK1 rozrusznik silnika

Rozruszniki do silników Isuzu 4HK1. Rozruszniki nowe oraz regenerowane, a także używane.

Oferujemy wszystkie wersje rozruszników do silników Isuzu 4HK1. Podaj pełne dane odczytane z rozrusznika lub pełne dane silnika wraz z numerem seryjnym silnika Isuzu 4HK1.

Podstawowe aplikacje tego modelu to m.in.:

  • Isuzu 4HK1X
  • Isuzu 4HKIX

Jako źródło jonów stosuje się następujące sole i kwasy rozpuszczalne w rozpuszczalniku zasadniczym: chlorek litu, tiocjanian amonowy, kwas octowy lodowaty, jodek litu, jodek sodu, chlorek etylenu, rodanek potasu, nadchloran magnezu, azotan litu, kwas nadchlorowy, chlorek cynku, kwas azotowy stężony. Rozpuszczalniki „łączące” muszą dobrze mieszać się z analizowaną próbką oleju bądź paliwa i elektrolitem (rozpuszczalnik zasadniczy + sól) oraz mieć możliwie dużą stałą dielektryczną.

Jako rozpuszczalniki „łączące” stosuje się następujące związki organiczne:

-dwuchloroetan,

-chloroform,

-trójchloroetylen,

-dwuchlorometan,

-dwumetyloformamid,

-tetrahydrofuran (duża lotność),

-1,2 dwuchloroetylen.

W naszej ofercie posiadamy wszystkie części do silników Isuzu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.