Isuzu 4HK1 pompa wody

Pompa wody do silnika Isuzu 4HK1 dostępna w naszej ofercie. Wszystkie wersje pompy wody Isuzu 4HK1 dostępne na miejscu na magazynie w Polsce, lub na zamówienie.

Przy zamówieniu pompy wody do swojego Isuzu 4HK1 podaj pełne oznaczenia swojego silnika. Znajdują się one na dwóch białych/srebrnych naklejkach na pokrywie zaworowej silnika (tzw. pokrywa klawiatury, czy też pokrywa górna silnika). Jeżeli na Twoim silniku Isuzu 4HK1 te naklejki są nieczytelne, pomocne może okazać się zrobienie zdjęcia starej pompy wody.

W ofercie również wentylator silnika Isuzu 4HK1, a także inne elementy układu chłodzenia silnika.

  • Pompy wody Isuzu 4HK1X
  • Pompy wody Isuzu 4HKIX

Punktem wyjścia do obliczenia wentylatora osiowego jest zapotrzebowanie powietrza, które obliczamy używając określonych wzorów. Mając te dane przystępujemy do wykreślnego ustalenia względnej prędkości wlotu i wylotu oraz średniej wartości i kierunku obu tych prędkości. Następną czynnością jest określenie kształtu, pochylenia i długości łopatki.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.