Isuzu 4HK1 panewki główne wału silnika

Panewki na czopy główne do 4HK1 dostępne na miejscu. Do Isuzu 4HK1 mamy w ofercie nie tylko panewki główne nominalne, ale także panewki do szlifowania wału korbowego. Różne nadwymiary panewek głównych Isuzu 4HK1 dostępne na miejscu.

Podstawowe aplikacje tego modelu to m.in.:

  • Isuzu 4HK1X
  • Isuzu 4HKIX

Najbardziej rozpowszechnionym gazem stosowanym w urządzeniach płynowych jest powietrze. Powietrze, jak również i wszelkie gazy, odznacza się dużą ściśliwością. Zmiana gęstości gazów roboczych pod wpływem ciśnienia i temperatury wpływa na ogół niekorzystnie na własności dynamiczne urządzeń pneumatycznych. Dlatego też zakres stosowanych ciśnień roboczych takich urządzeń jest mały w stosunku do zakresu ciśnień wykorzystywanych w urządzeniach hydraulicznych.

Gazy robocze, a szczególnie powietrze, ze względu na dostępność, są wykorzystywane w szerokim zakresie w technice sterowania oraz w urządzeniach siłowych. Często stosowane w urządzeniach płynowych są takie gazy, jak azot, para wodna, i pary innych cieczy. Ze względu na procesy technologiczne oraz napędy, w. których to dziedzinach technicznych występują gazy (np., acetylen, gaz świetlny, gazy spalinowe silników tłokowych, odrzutowych czy też rakietowych), są budowane urządzenia sterujące i urządzenia wykonawcze z wykorzystaniem tych gazów jako płynów roboczych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.