Isuzu 4HF1 panewki główne wału silnika

Panewki na czopy główne do 4HF1 dostępne na miejscu. Do Isuzu 4HF1 mamy w ofercie nie tylko panewki główne nominalne, ale także panewki do szlifowania wału korbowego. Różne nadwymiary panewek głównych Isuzu 4HF1 dostępne na miejscu.

Trudności występujące przy projektowaniu urządzeń sterujących pracujących w wysokich temperaturach na, ciekłym metalu, jak i na konwencjonalnych cieczach hydraulicznych są podobne. Ciekłe metale nie stwarzają istotnych problemów konstrukcyjnych ze względu na przybliżone parametry hydrodynamiczne w grupie cieczy o tej samej lepkości. Istotną trudność powoduje fakt małej smarowności, co wymaga projektowania wyjątkowo trudnych technologicznie i materiałowo łożysk i uszczelnień. Małe luzy części współpracujących przy dużej gładkości powierzchni powodują m. in. tendencję do trwałego połączenia dyfuzyjnego oraz dużą wrażliwość na zmiany geometryczne.

Biorąc pod uwagę zalety i wady stosowania ciekłych metali, przewagę mają zalety i dlatego też wykorzystanie ciekłych metali w nowoczesnej technice budowy maszyn jest coraz większe. Prowadzone badania mają na celu poznanie korelacji cech fizyko-chemicznych ciekłych metali i dobór odpowiednich materiałów konstrukcyjnych. Ponadto istotne znaczenie ma również opracowanie stopu o dobrych własnościach, charakteryzującego się zarówno niską temperaturą krzepnięcia, jak i wysoką temperaturą wrzenia.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.