Isuzu 4HF1 wałek rozrządu

Wałek rozrządu do silnika Isuzu 4HF1. Wałki do silników Isuzu dostępne na miejscu lub na zamówienie. Zapytaj również o możliwość zakupu regenerowanego wałka rozrządu do Isuzu 4HF1. Do wałków oferujemy również panewki wałka oraz inne części silnikowe.

W wyniku działania strumienia powietrza następuje porywanie oleju z miski i unoszenie go na wkład filtracyjny. Początek tego procesu determinowany jest lepkością oleju i prędkością strumienia powietrza — nie ma na to wpływu objętość oleju. Dla oleju o lepkości 25-89 cSt, porywanie oleju rozpoczyna się przy prędkości 4 m/s.

Filtracją przyjęto nazywać procesy rozdzielania układów niejednorodnych. W inżynierii chemicznej pod tym pojęciem rozumie się procesy ruchu płynów przez porowate grunty w warunkach naturalnych. Jeżeli rozdzielanie realizuje się innymi metodami, to procesy takie nazywa się osadzaniem. W niniejszej pracy wszelkie procesy rozdziału układów niejednorodnych, niezależnieod sposobu realizacji nazywa się umownie filtracją.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.