Isuzu 4HF1 rozrusznik silnika

Rozruszniki do silników Isuzu 4HF1. Rozruszniki nowe oraz regenerowane, a także używane.

Oferujemy wszystkie wersje rozruszników do silników Isuzu 4HF1. Podaj pełne dane odczytane z rozrusznika lub pełne dane silnika wraz z numerem seryjnym silnika Isuzu 4HF1.

Jako rozpuszczalnik zasadniczy stosuje się następujące substancje polarne:

-aceton — duża stała dielektryczna, dobra rozpuszczalność soli nieorganicznych, wadą jest duża lotność i ograniczona rozpuszczalność soli organicznych;

-izopropanol — duża stała dielektryczna;

-izobutanol — jw.;

-metyloetyloketon — duża stała dielektryczna, mała lotność;

-dwumetyloformamid — duża stała dielektryczna, rozpuszcza wiele soli,

-dobrze miesza się z olejem, ale jest drogi;

-dwuchloroetan — średnia stała dielektryczna, dobry rozpuszczalnik;

-metanol — najwyższa stała dielektryczna.

W naszej ofercie posiadamy wszystkie części do silników Isuzu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.