Isuzu 4HF1 pompa wtryskowa

Wszystkie typy pomp wtryskowych i innych pomp do silnika Isuzu 4HF1. W ofercie także części zamienne do regeneracji pomp wtryskowych Isuzu 4HF1.

Zapytaj również o regeneracje pompy w naszym warsztacie. Zajmujemy się wszystkimi typami pomp wtryskowych Isuzu 4HF1 oraz pokrewnymi.

Dla filtrów o elementach z siatki drucianej decydujący wpływ na kształt charakterystyki kompletnego filtru ma charakterystyka korpusu filtru, opór hydrauliczny siatki jest pomijalny. W przypadku filtrów szczelinowych charakterystyka elementu ma w równym stopniu wpływ na charakterystykę filtru kompletnego jak i charakterystyka korpusu. Charakterystyki hydrauliczne elementów wykonanych ze spieków metalowych, tkanin i papierów są na ogół zbliżone do prostoliniowych.

Przy wyznaczaniu charakterystyk hydraulicznych należy pracować przy zachowaniu idealnej czystości cieczy i całej instalacji stanowisk oraz przy zachowaniu stałej wartości współczynnika lepkości, tj. przy stałej temperaturze i w takim przedziale zależności, w którym lepkość jest najmniej zmienna w funkcji temperatury. Nawet małe ilości zanieczyszczeń znajdujących się w aparaturze lub cieczy roboczej prowadzą do zmiany pierwotnej porowatości, a co za tym idzie do wypaczenia rzeczywistej charakterystyki hydraulicznej. Zaleca się, aby przy badaniu charakterystyki hydraulicznej stosować taką samą ciecz, jaka ma być oczyszczana przez badany element filtrujący lub filtr.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.