Isuzu 4HF1 panewki wałka rozrządu

W ofercie panewki wałka rozrządu do silnika Isuzu 4HF1. Panewki dostępne w naszej ofercie – na stanie lub na zamówienie. W ofercie także inne elementy rozrządu do Isuzu 4HF1.

Istnieje tylko kilka hipotez wyjaśniających charakter oddziaływania między cząstkami fazy stałej, które znajdują się w polu akustycznym oraz między cząstkami a polem akustycznym np.:

1.            Orientacja cząstek anizotropowych pod działaniem ciśnienia falowego. Zjawisko to ma duży wpływ na wzajemne oddziaływanie między cząstkami, a także na proces filtracji.

2.            Zachowanie się w polu akustycznym zawieszonych w fazie ciekłej cząstek polidyspersyjnych, które w wyniku różnych wymiarów i gęstości miały różne amplitudy i fazy drgań. Powoduje to agregację fazy rozproszonej, formowanie większych cząstek, co może istotnie podwyższyć skuteczność filtracji tych cząstek.

3.            Prawo o przyciąganiu ciał kulistych przy zmianie prędkości ruchu znajdującego się między nimi ośrodka. W polu akustycznym siła przyciągania może być regulowana przez zmianę intensywności drgań (amplitudy).

4.            Zmiana oddziaływania między cząstkami na skutek turbulencji układu i zmiany sił przyciągania elektrostatycznego.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.