Isuzu 4HF1 końcówki wtrysków

Końcówki wtrysków do Isuzu  4HF1, silnika z maszyna budowlanych i agregatów. Końcówki wtryskiwaczy do silnika Isuzu  4HF1 dostępne od ręki – wysyłka tego samego dnia.

Wyjmij wtrysk z silnika Isuzu  4HF1 (nie dotyczy najnowszych wersji Common Rail), wykręć końcówkę z obsady wtrysku i podaj nam wszystkie oznaczenia odczytane z tej końcówki .

Ze względu na najtrudniejszą od strony konstrukcyjno-eksploatacyjnej funkcję płynu roboczego, a mianowicie zagwarantowanie niezawodności urządzeń płynowych, w literaturze najczęściej opisywane są parametry płynu roboczego, zabezpieczające poprawne działania płynowych urządzeń sterujących. Działanie płynowych urządzeń sterujących zależy głównie, przy właściwie dobranym płynie, od stopnia jego czystości. W płynowych urządzeniach energetycznych czystość cieczy decyduje o czasie pracy tych urządzeń, w mniejszym natomiast stopniu o poprawności ich działania.

Płynowe urządzenia w zależności od rodzaju funkcji spełnionej przez sterowanie można podzielić na trzy podstawowe typy:

– urządzenia generacyjne, których działanie powoduje wytworzenie energii płynu, ,a przez zmianę mocy dostarczanej do generatora płynowego jest możliwe sterowanie wartościami parametrów określających ruch płynu; urządzenia generacyjne są najbardziej ekonomicznymi z punktu widzenia sprawności energetycznej sterowania;

– urządzenia dysypacyjne, których działanie sterujące polega na „traceniu” części energii źródła płynu i wykorzystaniu efektywnym pozostałej części, bez obciążania zespołów sterujących, częścią „traconej” energii;

– urządzenia impedancyjne, których działanie sterujące polega również na dokonywaniu podziału energii źródła na dwie części, część „tracona” obciąża w głównej mierze zespoły sterujące.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.