Isuzu 4HF1 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

Oferujemy cewki gaszenia i elektromagnesy gaszenia do silnika Isuzu 4HF1.

Cewki gaszenia do pompy wtryskowej są dobrym rozwiązaniem gaszenia silnika stosowanego w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Występują w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką.

Isuzu 4HF1 elektromagnes w standardowych wersjach montowany jest do pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia silnika.

Przy produkcji seryjnej można uniknąć powstawanie braków przez ścisłe ustalenie i przestrzeganie parametrów technologicznych. Można wykazać, że kulisty kształt ziarn proszku o gładkiej powierzchni jest jednym z najbardziej odpowiednich kształtów w produkcji metalowych filtrów spiekanych. Z punktu widzenia technologii właściwa gładkość powierzchni ziarn proszku ułatwia zasyp i zagęszczenie form. Proszek o gładkiej powierzchni ziarn ma małą różnicę objętości nasypowej i objętości po zagęszczeniu. Proszki kuliste są trudniej prasowalne lecz łatwiej spiekają się, a zatem w celu uzyskania filtrów o wymaganej porowatości, te cechy stanowią zalety. Proszki o nieregularnym kształcie ziarn (płatki, płytki, „gąbki”) i chropowatej powierzchni po sprasowaniu spiekają się bardzo łatwo, ponieważ już po prasowaniu następuje połączenie ziarn. Powierzchnia „kontaktu” w tych proszkach jest znacznie większa niż w proszkach, o ziarnach kulistych, a więc w podwyższonych temperaturach może nastąpić szybsza dyfuzja powierzchniowych atomów.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.