Isuzu 4FE1 pompa wtryskowa

Wszystkie typy pomp wtryskowych i innych pomp do silnika Isuzu 4FE1. W ofercie także części zamienne do regeneracji pomp wtryskowych Isuzu 4FE1.

Zapytaj również o regeneracje pompy w naszym warsztacie. Zajmujemy się wszystkimi typami pomp wtryskowych Isuzu 4FE1 oraz pokrewnymi.

Charakterystyki przepływowe filtrów określane są przez:

– Rodzaj przepływu przez materiał filtrujący opisany zależnością pomiędzy ciśnieniem filtracji, a natężeniem przepływu cieczy. W przepływie laminarnym (uwarstwionym) zależność ta jest liniowa a w przepływie molekularnym lub turbulentnym jest nieliniowa.

– Spadek ciśnienia w elemencie filtrującym jest to różnica ciśnień w obszarze dopływowym i odpływowym elementu filtrującego.

– Straty ciśnienia w filtrze jest to spadek ciśnienia elementu filtrującego wraz z obudową albo różnica ciśnień na wejściu i na wyjściu z filtru.

– Opór przepływu przez filtr jest to współczynnik wiążący zależność natężenia przepływu cieczy przez czysty filtr ze spadkiem ciśnienia w filtrze i lepkością cieczy.

– Charakterystyka hydrauliczna filtru jest to zależność spadku ciśnienia od natężenia przepływu przez filtr nie zanieczyszczonej cieczy.

– Fikcyjna (umowna) prędkość filtracji jest to stosunek natężenia przepływu cieczy do powierzchni czynnej elementu filtrującego dla ustalonego spadku ciśnienia, temperatury i lepkości cieczy.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.