Isuzu 4FE1 panewki główne wału silnika

Panewki na czopy główne do 4FE1 dostępne na miejscu. Do Isuzu 4FE1 mamy w ofercie nie tylko panewki główne nominalne, ale także panewki do szlifowania wału korbowego. Różne nadwymiary panewek głównych Isuzu 4FE1 dostępne na miejscu.

Związki chlorowane, ze względu na wiele wad, takich jak tendencja do hydrolizy z wydzielaniem się kwasu solnego, mały zakres temperatur pracy, niskie wskaźniki lepkości itd.,, są stosowane bardzo rzadko jako użyteczne ciecze robocze. W przeciwieństwie do nich wykorzystanie ciekłych metali jako cieczy roboczych umożliwia rozszerzenie zakresu zastosowania urządzeń sterujących, głównie na dziedzinę obejmującą trudne warunki temperaturowe i promieniowania aktywnego. Wysokie temperatury powyżej 300°C stwarzały poważne kłopoty eksploatacyjne dla urządzeń hydraulicznych, zaś urządzenia pneumatyczne  nie zawsze mogły sprostać wysokiemu wymaganiu dynamiki ze względu na ściśliwość gazów. Najczęściej stosowanym ciekłym metalem jest stop eutektyczny sodu i potasu NaK-77. Z wyglądu przypominający rtęć, stop ten ma bardzo małą gęstość oraz dobre własności mechaniczne. W układach szczelnych bez dostępu powietrza (tlenu) eutektyka- sodowo-potasowa jest najbardziej stabilną chemicznie cieczą hydrauliczną.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.