Isuzu 4FE1 cewka gaszenia, elektromagnes pompy wtryskowej silnika

Oferujemy cewki gaszenia i elektromagnesy gaszenia do silnika Isuzu 4FE1.

Cewki gaszenia do pompy wtryskowej są dobrym rozwiązaniem gaszenia silnika stosowanego w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Występują w kilku wersjach – z kablem oraz z samą wtyczką.

Isuzu 4FE1 elektromagnes w standardowych wersjach montowany jest do pompy wtryskowej silnika i ma za zadanie rozłącznie pompy celem zgaszenia silnika.

Do produkcji granulek kulistych wykorzystuje się często sposób wytwarzania polegający na przejściu materiału wyjściowego przygotowanego w postaci grysu, o wielkości ziarn równej żądanej wielkości kulek, przez obszar temperatury wytworzony wewnątrz pierścieniowego płomienia gazowego. W płomieniu tym ziarna topią się i na skutek napięcia powierzchniowego przyjmują kształt kulisty. Tak uformowane kulki przebiegają przez strefę chłodzenia i przechodząc w fazę stałą są zbierane do pojemnika. Sposób ten jest przydatny do wytwarzania kulek o średnicy w granicach od 0,05 do kilku mm. Prosta konstrukcja urządzenia umożliwia produkcję ciągłą kulek o dużej dokładności kształtu. Ma ona wiele zalet umożliwiających wytwarzanie kulek z różnych materiałów (szkło, stopy metali nieżelaznych, stale itp.).

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.