Isuzu 4BG1 końcówki wtrysków

Końcówki wtrysków do Isuzu  4BG1, silnika z maszyn budowlanych i agregatów. Końcówki wtryskiwaczy do silnika Isuzu  4BG1 dostępne od ręki – wysyłka tego samego dnia.

Wyjmij wtrysk z silnika Isuzu  4BG1 (nie dotyczy najnowszych wersji Common Rail), wykręć końcówkę z obsady wtrysku i podaj nam wszystkie oznaczenia odczytane z tej końcówki .

Podstawowe aplikacje tego modelu to m.in.:

 • Isuzu 4BG1
 • Isuzu 4BG1T
 • Isuzu 4BG1-T
 • Isuzu 4BG1-T TIER 2
 • Isuzu 4BG1-TABGA
 • Isuzu 4BG1-TPB
 • Isuzu 4BG1-TRA05
 • Isuzu 4BG1-TRD06
 • Isuzu 4BG1-TRD07
 • Isuzu 4BG1-TRE
 • Isuzu 4BG1XABF
 • Isuzu 4BG1XABFA
 • Isuzu 4BGIT
 • Isuzu A-4BG1T
 • Isuzu A4BGIT
 • Isuzu AA-4BG1TC
 • Isuzu AA-4BG1TC
 • Isuzu AA4BG1TCG
 • Isuzu AA-4BGITC
 • Isuzu AJ-4JJ1X
 • Isuzu BB-4BG1T
 • Isuzu BB-4BG1T
 • Isuzu CC-4BG1TC

Ze względu na specyfikę układów płynowych prowadzącą do konieczności ciągłego podnoszenia wymagań dotyczących czystości płynów roboczych, istniejące opracowania z zakresu przepływu płynów przez ośrodki porowate nie znalazły większego zastosowania. W zakresie teorii istnieje wiele opracowań związanych przede wszystkim z filtracją naturalną. Do podstawowych w tej dziedzinie należą prace M. Muskata, Ł. S. Lejbienzona, W. N. Szczełkaczewa i B. B. Łapuka, A. E. Scheideggera, R. E. Collinsa, I. A. Czarnego, D. A. Efrosa, G. Matherona i innych.

W monografii opracowanej przez Instytut Problemów Mechaniki Akademii Nauk ZSRR dokonano podsumowania ok. 4000 prac z zakresu ogólnych zagadnień filtracji, teorii filtracji wody, ropy naftowej i gazów oraz podstawowych zastosowań tych teorii. Ze względu na zasadnicze różnice w fizyce zjawisk występujących w praktyce filtrowania płynów roboczych, w niniejszej pracy na ogół nie korzysta się ze schematów teoretycznych i badań filtracji naturalnej. Przyjmowane są jedynie niektóre definicje podstawowe oraz są wykorzystywane niektóre metody pomiarów własności fizycznych materiałów porowatych i cząstek, a ponadto zagadnienia fizykochemiczne układów dyspersyjnych.

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującej Was pozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.