Isuzu 4BG1 filtry do silnika

W ofercie wszystkie wersje filtrów do silnika Isuzu 4BG1 tj.  filtr powietrza, filtr paliwa oraz filtr oleju silnikowego.

Jeśli chcesz zamówić filtr –  podaj również model maszyny, w której pracuje dany silnik, ponieważ filtry są różne w zależności od zastosowania silnika.

Prowadzimy wysyłkę kurierską na cały kraj.

Stacja SOP-3 charakteryzuje się następującymi danymi technicznymi: ciśnienie zasilania 6 kG/cm2, ciśnienie wyjściowe 3 ± 0,5 kG/cm2, natężenie przepływu 15 m3/h, temperatura pracy odwadniacza 5÷35°C, temperatura regeneracji żelu krzemionkowego w odwadniaczu 180÷200°C, instalacja elektryczna zasilająca 220 V, 50 Hz, wymiary 1200X1300X2200 mm. Wykonawca zapewnia uzyskanie powietrza bez oleju i zanieczyszczeń, o punkcie rosy niższym o 10°C od temperatury otoczenia.

Układy filtrowania powietrza w pomieszczeniach. Odrębnym zastosowaniem układów oczyszczania powietrza są układy wykorzystywane w pomieszczeniach technologicznych. We współczesnej technice wymaga się coraz częściej użycia pomieszczeń bardzo czystych lub prawie całkowicie pozbawionych zanieczyszczeń mechanicznych o wymiarach powyżej 0,5 µm (produkcja obwodów scalonych, pomieszczenia pamięci maszyn matematycznych, montaż ultraprecyzyjnych mechanizmów, laboratoria biomedyczne i farmaceutyczne, sale operacyjne i sterylne izolatki, pomieszczenia dla personelu przy przetwarzaniu materiałów radioaktywnych itd.).